Fasciatherapie in de Morgen

Een heel mooi artikel over het belang van fascia. Verschillende autoriteiten binnen het domein worden aan het woord gelaten.